Konkurs na RCMC rozstrzygnięty. Do kogo trafi 500 mln zł?


Centra będą gromadzić i analizować dane z różnych źródeł.
Centra będą gromadzić i analizować dane z różnych źródeł.

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej (RCMC). 500 mln zł rozdzielono pośród 18 ośrodków, które otrzymają od 24 do 30 mln zł.

Cyfryzacja badań klinicznych

Utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC) ma pomóc w analizie danych medycznych pochodzących z badań klinicznych a także w opiece szpitalnej w obszarze rozwiązań cyfrowych. W ramach jednostek powstanie zaplecze pozwalające na bezpośrednią analizę danych uzyskanych z próbek biologicznych pochodzących od uczestników badań klinicznych.

Mapa Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (źródło: Agencja Bezpieczeństwa Medycznego).

Pierwsze miejsce w konkursie zajął projekt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz z konsorcjantami, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. To Centrum skupi się na chorobach rzadkich i sercowo-naczyniowych.

Dane mają pochodzić z m.in. systemu informatycznego Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, systemu szpitalnego z współpracującego z UMW Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK), systemu informatyczny Biobanku UMW oraz innych źródeł jak regionalne sieci współpracy naukowej w obszarze kardiologii, krajowe sieci chorób rzadkich.

Katalizatory innowacji

Z kolei jak podkreśla dr n. med. Łukasz Szczerbiński z Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej w Polsce, będzie niewątpliwie przełomowym momentem w opiece zdrowotnej i medycznych badaniach naukowych.

– Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, centra wprowadzą Polskę do ligi światowych liderów w zakresie medycyny cyfrowej – ocenia dr n. med. Łukasz Szczerbiński.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie jest przekonany, że dzięki temu Polska może stać się liderem w medycynie precyzyjnej. Ośrodek będzie gromadził i przetwarzał dane pochodzące z badań molekularnych nad nowotworami oraz te z przebiegu klinicznego danej choroby, zebrane w systamach IT.

Podobne centra analizach danych cyfrowych istnieją już m.in. w Stanach Zjednoczonych i stały się akceleratorem wielu przełomowych odkryć.

Według Prezesa Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosława Sierpińskiego, “przed nami nowy rozdział w zarządzaniu danymi.” 

– Patrząc na to, co robi Unia Europejska, choćby w zakresie European Health Data Space, widać, że jest to nieunikniona droga. Jeśli za 5-7 lat zaczną obowiązywać przepisy europejskie, będziemy na to bardziej przygotowani. Jestem przekonany, że 500 mln zł, które dziś przeznaczamy na utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej, spowoduje, że Polska będzie lepiej przygotowana na zarządzanie danymi w systemie ochrony zdrowia nie tylko napędzając polską naukę, ale przede wszystkim dbając o bezpieczeństwo polskich pacjentów – podkreśla Prezes ABM.

Lista podmiotów, które utworzą RCMC oraz kwota dotacji:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 27 775 128,72 zł
 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi: 29 559 948,60 zł
 • Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie: 27 245 603,03 zł
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: 29 477 700,53 zł
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 29 980 257,15 zł
 • 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu: 29 989 575,00 zł
 • Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie: 28 393 573,43 zł
 • Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie: 29 867 585,23 zł
 • Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie: 29 985 480,00 zł
 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 24 115 735,22 zł
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie: 29 999 958,26 zł
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 28 175 490,11 zł
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 29 999 256,00 zł
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie: 29 995 472,97 zł
 • Dolnośląskie Centrum Onkologii, Immunologii i Hematologii we Wrocławiu: 29 501 115,00 zł
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu: 30 000 000,00 zł
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: 29 537 949,37 zł
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: 29 980 621,39 zł

Czytaj także: Jak uprościć ścieżkę pacjenta w podmiocie medycznym?