KAMSOFT S.A. prezentuje strategię cyfryzacji na 2023 rok


Grzegorz Mródź, Prezes Zarządu KAMSOFT S.A., podczas konferencji Nawigatora e-Zdrowia
Grzegorz Mródź, Prezes Zarządu KAMSOFT S.A., podczas konferencji Nawigatora e-Zdrowia

Nowe funkcjonalności systemów wspierające opiekę koordynowaną i farmaceutyczną, rozwiązania ułatwiające pracę personelu medycznego, wzmacnianie kompetencji cyfrowych placówek medycznych – podczas konferencji Nawigator e-Zdrowia, Prezes Zarządu KAMSOFT S.A. Grzegorz Mródź omówił stan wdrożenia rozwiązań z zakresu e-zdrowia w Polsce i aktualne potrzeby cyfrowe placówek ochrony zdrowia.

Miliony dokumentów w systemie

Z badania stopnia informatyzacji podmiotów leczniczych opublikowanego we wrześniu br. przez Centrum e-Zdrowia wynika, że elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) – przynajmniej w zakresie jednego dokumentu – prowadzi 45,7% placówek, a EDM indeksuje 57,5% podmiotów.

Postępy we wdrażaniu EDM potwierdzają też statystyki KAMSOFT S.A. W systemie do gromadzenia i wymiany EDM, KS-EDM Suite, zarejestrowano do końca października pół miliarda zdarzeń medycznych. System obsłużył dotąd ponad 260 mln dokumentów o łącznej wielkości około 4,3 TB. Rośną także wskaźniki udostępniania dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami i przeglądania jej przez pacjentów. Takich zdarzeń w systemie KS-EDM Suite zarejestrowano 1,15 mln.

– Te liczby szybko rosną, przede wszystkim dzięki placówkom, które z wielkim zaangażowaniem podeszły do EDM i wdrożyły ją na czas. To one są motorem cyfryzacji; robią wszystko, aby spełnić wytyczne, bo wiedzą, że od nich zależy powodzenie digitalizacji w skali kraju. I za to także powinny być premiowane, równolegle do programów wsparcia dla podmiotów, które nadal nie przeszły na EDM – mówił Grzegorz Mródź odnosząc się do opinii klientów firmy.

Zwrócił w ten sposób uwagę na przyczyny opóźnień w harmonogramie cyfryzacji: według wspomnianego badania CeZ, sprzęt do prowadzenia EDM posiada 84% ankietowanych, a odpowiednie systemy IT jeszcze więcej, bo aż 89%. Dane sugerują, że skupianie się na dotacjach nastawionych na hardware i software może nie przynieść oczekiwanego efektu – w pierwszym kroku należałoby zidentyfikować przyczyny opóźnień.

Plany centralne i niepewność świadczeniodawców

Wraz z tym jak Ministerstwo Zdrowia opublikowało „Program rozwoju e-zdrowia w latach 2022–2027”, Polska ochrona zdrowia weszła w kolejną fazę cyfryzacji. Strategia przewiduje dalszy rozwój e-usług, w tym m.in. telemedycyny, elektronicznej dokumentacji medycznej. Na realizację programu MZ planuje wydać ogromną kwotę 7 mld zł, głównie ze wsparcia unijnego.

Duży nacisk postawiono na poprawę poziomu ochrony danych. Z końcem roku 2022 ruszył m.in. pilotaż szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla POZ, a w planach jest m.in. utworzenie CSIRT sektora ochrony zdrowia. To słuszny kierunek, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę ataków cybernetycznych na placówki ochrony zdrowia. Wystarczy wspomnieć atak ransomware na Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w listopadzie br. W efekcie placówka musiała m.in. odwołać planowane zabiegi.

Strategia zawiera też zapisy wywołujące rosnącą niepewność wśród świadczeniodawców. Chodzi o projekt, którego celem jest wyposażenie placówek POZ w aplikację e-Gabinet+. Na jego realizację przeznaczono łącznie 95 mln zł. Wątpliwości budzi m.in. kwestia, czy – biorąc pod uwagę wyniki badania przeprowadzonego przez Centrum e-Zdrowia – nie można wydać tych pieniędzy w bardziej celowany sposób. Dla wielu podmiotów takie podejście jest co najmniej demotywujące, bo faworyzuje wyłącznie podmioty powodujące opóźnienia we wdrażaniu EDM, w oczywisty sposób gorzej traktując te naprawdę aktywne i solidne w przechodzeniu na EDM.

W kontekście e-Gabinet+ nie brakuje pytań bez odpowiedzi: czy możliwe będzie rejestrowanie usług komercyjnych skoro umowa na dofinansowanie zobowiązuje podmioty do rejestracji danych z pomocą systemu przez 5 lat? W jakich celach będą wykorzystywane dane spływające do systemu centralnego, a nie wynikające z obowiązków dla świadczeniodawców? Co z danymi przy przejściu z systemu e-Gabinet+ na komercyjny w przyszłości?

– Program rozwoju e-zdrowia na kolejne 5 lat zawiera wiele długo oczekiwanych inicjatyw jak m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa cybernetycznego czy poprawa interoperacyjności systemów i danych. Będziemy je na pewno wspierać. Przykładowo, w tym roku wydaliśmy poradnik dot. bezpieczeństwa danych i RODO oraz uruchomiliśmy serwis edukacyjno-informacyjny o e-zdrowiu blog.osoz.pl – podkreślił Prezes Zarządu KAMSOFT S.A. Dodał także, że systemy IT rozwijają się poprzez bliską, wieloletnią współpracę dostawcy ze świadczeniodawcą. I to ona decyduje o wartości użytkowej systemu IT.

Placówki medyczne stoją przed ogromnymi wyzwaniami w tym m.in. kadrowymi oraz rosnącymi kosztami działalności. Najważniejsze w tej chwili jest zapewnienie im stabilnego i długookresowego wsparcia informatycznego, dzięki któremu będą mogły rozwijać się, spełniać wymagania dotyczące jakości, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pacjentów oraz elastycznie dopasowywać do modeli zarządzania, i to niezależnie od rodzaju płatnika.

Grzegorz Mródź podkreślił, że KAMSOFT S.A. niezmiennie stawia na rozwiązania uwzględniające obecne i przyszłe potrzeby placówek medycznych, rozwijane zgodnie z trendami technologicznymi oraz zmieniającymi się potrzebami pacjentów. – Nasze systemy IT dojrzewają razem z tym jak rozwijają się nasi klienci. Do tego potrzebna jest budowana latami profesjonalna sieć serwisowa, mocne zaplecze badań i rozwoju – bez zachłystywania się nowinkami – oraz dojrzałość i doświadczenie, zdobywane poprzez wieloletnią bliską pracę z klientami. Informatyzacja to coś znacznie więcej niż oprogramowanie zapewniające minimalną funkcjonalność w postaci raportowania danych do NFZ czy CeZ – dodał.


Dzięki naszemu systemowi IT lekarze mogą sprawdzać dostępność leku w chwili wypisywania recepty.


Klienci skorzystają na dostępie do danych

Dużo uwagi poświęcono innowacjom wspomagającym podejmowanie decyzji. Przykładowo, już 3 lata temu do systemów KAMSOFT S.A. została wprowadzona funkcja pozwalająca lekarzowi sprawdzić – i to w momencie wypisywania recepty – czy dany lek jest dostępny w aptekach. Jeśli nie, lekarz może wybrać zamiennik i za pomocą serwisu KtoMaLek.pl nawet pomóc pacjentowi zidentyfikować aptekę w okolicy, w której można go kupić. Profesjonalne i wyczerpujące informacje o lekach bazują na największych bazach wiedzy o lekach w Polsce: Pharmindex i KS-BLOZ. W szybkim i zrozumiałym dla pacjenta oraz farmaceuty wypisaniu recepty pomaga też rozwijana od kilku lat funkcja wspomagania zapisu dawkowania – Dawkomat.

TurboBLOZ dostarcza lekarzom aktualnych informacji o dostępności leków, by mogli podejmować decyzje w oparciu o obiektywne, najświeższe – z ostatniej doby – informacje – kontynuował Grzegorz Mródź. Z kolei takie serwisy jak ktomalek.pl i lekarzebezkolejki.pl pomagają milionom pacjentom poruszać się po ochronie zdrowia, a w praktyce – w znalezieniu apteki posiadającej danych lek czy wolnego terminu wizyty do lekarza.

Te ułatwienia dostępne są za pośrednictwem Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ, w bezpłatnej aplikacji VisiMed pozwalającej również m.in. zrealizować lub zamówić e-receptę na kontynuację leczenia oraz skonsultować się z lekarzem w ramach telewizyty. Narzędzie przypomina o szczepieniach i konieczności zażycia leków, posiada wbudowany dziennik zdrowia ułatwiający notowanie wyników pomiarów parametrów zdrowia i wiele innych funkcji dla lepszej komunikacji pacjenta z podmiotem medycznym.

Wśród premier na najbliższe miesiące Prezes Zarządu KAMSOFT S.A. zapowiedział m.in. wdrożenie analiz lekowych oraz nową odsłonę aplikacji mobilnej dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych.

Aplikacja VisiMed dla pacjentów pozwala m.in. znaleźć lek w okolicznych aptekach, umówić się na wizytę lekarską i zrealizować e-receptę
Aplikacja VisiMed dla pacjentów pozwala m.in. znaleźć lek w okolicznych aptekach, umówić się na wizytę lekarską i zrealizować e-receptę

Zrównoważona cyfryzacja zamiast technologicznych fajerwerków

Priorytetowym zadaniem w e-zdrowiu będzie przemodelowanie podejścia do cyfryzacji: reorientacja z reaktywnego wdrażania systemów IT wymaganych administracyjnie w kierunku długookresowego, strategicznego dojrzewania cyfrowego.

– Cieszy nas, że coraz więcej placówek ochrony zdrowia dostrzega wartość dojrzałego oprogramowania. Od lat skupiamy się na racjonalnej cyfryzacji oraz dobrze zaplanowanych procesach wdrażania, dystansując się od chwilowych trendów i technologicznych gadżetów – zwrócił uwagę Grzegorz Mródź dodając, że w tle systemu IT jest praca setek inżynierów, tysięcy godzin spędzonych na rozmowach z menedżerami, lekarzami, pielęgniarkami i pacjentami oraz testach i wdrożeniach.

Wśród najważniejszych zadań, które powinny wspierać systemy IT, wymienił m.in. osiąganie doskonałości organizacyjnej placówek, promowanie zarządzania procesowego, budowanie standardów jakości i zarządzania, wzmacnianie modeli biznesowych i monitorowanie procesów dla systematycznego podnoszenia jakości. Wspomniał także, że ambicją firmy jest i będzie edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa i e-zdrowia, bo wiedza jest czynnikiem najmocniej napędzającym innowacyjność. – Priorytetem przez najbliższe miesiące będzie na pewno dalsze popularyzowanie EDM. Ale wprowadzając ją trzeba pamiętać, że to tylko część możliwości nowoczesnych systemów IT. Przemyślana cyfryzacja to taka, która wyprzedza bieżące potrzeby, nie na najbliższe miesiące, ale wiele lat do przodu – podsumował Prezes Zarządu KAMSOFT S.A.

Zobacz relację wideo z Konferencji Nawigator e-Zdrowia:

Czytaj także: Test aplikacji mobilnej dla pacjentów VisiMed