Jakie konferencje zaplanowano podczas SALMED 2024?


SALMED to największe w Polsce targi medyczne.
SALMED to największe w Polsce targi medyczne.

Targi SALMED (19-21 marca 2024, Poznań) to nie tylko wystawa rozwiązań dla ochrony zdrowia, ale także wykłady i dyskusje. Jakie sesje i tematy znalazły się w programie?

Debata dyrektorów szpitali

W pierwszym dniu targów SALMED (19 marca), odbędzie się konferencja dyrektorów szpitali powiatowych oraz przedstawicieli władz samorządowych.

– Ostatnie lata były bardzo trudne dla szpitali powiatowych. Wprowadzono ustawę o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników w ochronie zdrowia, wzrosły koszty, takie jak energia czy ceny leków. A to wszystko bez odpowiedniego finansowania i nadal niedoszacowanych wycen procedur medycznych, które nie pokrywają ich rzeczywistych kosztów. Jeśli nic się nie zmieni, sytuacja finansowa szpitali będzie ulegać dalszemu pogorszeniu. Nadchodząca konferencja będzie okazją do przedstawienia rządzącym perspektywy tych, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniem jakim jest zarządzanie placówkami ochrony zdrowia – mówi Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. 

Podczas spotkania zostaną omówione m.in. tematy takie jak:

  • sytuacja szpitali powiatowych w 2023 roku,
  • bezpieczeństwo finansowe szpitali,
  • AOS w systemie ochrony zdrowia.

Konferencję zakończy panel dyskusyjny pt. „System szpitalnictwa w Polsce – wyzwania i perspektywy” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Związku Powiatów Polskich oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.  

Geriatria i sytuacje kryzysowe w ochronie zdrowia

Jednym z patronów branżowych wydarzenia jest Wielkopolska Izba Lekarska. Pierwszego dnia targów przedstawiciele samorządu lekarzy i lekarzy dentystów przeprowadzą serię debat i paneli dyskusyjnych. Spotkanie rozpocznie blok poświęcony geriatrii.

– Ustawa o opiece geriatrycznej, wprowadzona w ostatnich miesiącach nakłada na samorządy szczególne zadania w tym zakresie, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć. W chwili obecnej w województwie powinno powstać 420 łóżek geriatrycznych oraz kilkadziesiąt Centrów Zdrowia 75+ – mówi wiceprezes ORL WIL lek. Marcin Karolewski, specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii, który jest w trakcie specjalizacji z geriatrii. 

W drugiej części panelu, eksperci WiL skoncentrują się na działaniach medycznych w obliczu kryzysu: wojny, zagrożenia terrorystycznego i katastrof. Konflikt zbrojny na masową skalę toczy się przy naszej granicy, a niestabilna sytuacja polityczna jest faktem w wielu regionach świata. Dlatego też każda osoba zarządzająca szpitalem powinna nabyć lub zaktualizować wiedzę o zarządzaniu kryzysowym. 

 – Musimy wiedzieć jakie procedury mogą być konieczne do wdrożenia, ale też chociażby w jaki sprzęt powinniśmy się zaopatrzyć. To tematy, których wszyscy chcielibyśmy uniknąć, jednak kiedy przyjdzie nam się mierzyć z zagrożeniem na naukę będzie już za późno. Tę lekcję musimy odrobić teraz, z nadzieją, że nie przyjdzie nam tej wiedzy wykorzystać w praktyce – podkreśla lek. Marcin Karolewski.  

Z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu jest organizowany konkurs „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołogi”. Jego celem jest uhonorowanie lekarzy związanych z Wielkopolską, którzy w pracy zawodowej angażują się w działania o charakterze charytatywnym i prospołecznym, cieszą się autorytetem w środowisku lekarskim oraz lokalnym i swoją postawą mobilizują innych do działania. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zaplanowane jest na 19 marca 2024 r. podczas gali na Międzynarodowych Targach Poznańskich w pierwszym dniu targów SALMED. 

Rehabilitacja 

W pierwszym dniu zaplanowano piętnastą odsłonę konferencji naukowej z cyklu: Promocja Polskiej Rehabilitacji. Organizatorem najbliższej edycji pt.: “Czy rehabilitacja uzdrowiskowa ma charakter interdyscyplinarny?” jest Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu.

– Coraz więcej specjalności medycznych zainteresowanych jest fizjoterapią uzdrowiskową, ze względu na stałe poszerzanie zakresu jej kompleksowej terapii. Opracowano specyficzne modele optymalnej opieki zdrowotnej dostępne w uzdrowisku. Fundamentem lecznictwa uzdrowiskowego jest nie tylko naprawa zaburzonych funkcji organizmu czy rehabilitacja po urazach, ale uzyskanie znacznie lepszego ogólnego stanu zdrowia oraz wyższej odporności na warunki życia. – przekonuje prof. dr hab. n. o KF Jacek Lewandowski, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji. 

Ochrona danych medycznych

Podczas panelu organizowanego przez Polską Federację Szpitali i Koalicję AI w Zdrowiu eksperci podejmą się analizy zagrożeń, jakie mogą dotknąć systemy zarządzania danymi medycznymi, w tym ataków hakerskich, czy wycieków danych.

Debata obejmie również kwestie konieczności zabezpieczania danych medycznych przed nieuprawnionym dostępem, ze względu na ich wyjątkową wrażliwość i związaną z tym potrzebę zachowania pełnej poufności informacji pacjentów. Rozmowa skoncentruje się na roli edukacji pracowników medycznych w kontekście cyberbezpieczeństwa.

– E-zdrowie otwiera przed nami nieograniczone możliwości, ale także stawia wobec nas wyzwania związane z bezpieczeństwem danych. W erze, gdzie informacje są kluczem do postępu medycyny, nie możemy zignorować znaczenia cyberbezpieczeństwa w ochronie danych medycznych. To nie tylko obowiązek, ale etyczny imperatyw, by zapewnić pacjentom pewność, że ich informacje są bezpieczne – mówi Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali i moderatorka panelu. 

W agendzie targów SALMED zaplanowano także panel poświęcony wyrobom medycznym organizowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w sesjach dotyczących startupów medycznych, zielonych szpitali, AI w ochronie zdrowia, zamówień publicznych, a także kompleksowego wyposażenia w aparaturę medyczną szpitala w ramach planowanej inwestycji.  

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED odbędą się 19-21 marca 2024 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Więcej aktualnych informacji na: www.salmed.pl. Blog OSOZ objął wydarzenie patronatem medialnym.

Czytaj także: Więcej niż EDM. Rozwiązania IT, które warto wypróbować