IPOM będzie częścią EDM. MZ publikuje nowe rozporządzenie


Projekt rozporządzenia rozszerza katalog dokumentacji medycznej o Indywidualny Plan Opieki Medycznej
Projekt rozporządzenia rozszerza katalog dokumentacji medycznej o Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekty dwóch rozporządzeń, na podstawie których IPOM stanie się Elektroniczną Dokumentacją Medyczną w rozumieniu przepisów ustawy o SIOZ. Nowe przepisy trafiły do konsultacji publicznych.

Wspomniane regulacje pojawiły się 11 kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Są to:

Jak tłumaczy Ministerstwo Zdrowia, projektowana regulacja zwiększy efektywność i dynamikę wymiany informacji między uczestnikami procesu sprawowania opieki koordynowanej nad pacjentami oraz wpłynie na jej usprawnienie. W praktyce oznacza to m.in., że IPOM będzie przekazywany na Indywidualne Konto Pacjenta (IKP). W ten sposób pacjent otrzyma do wglądu elektroniczną wersję planu opieki.

Zgodnie z projektami, IPOM zawierać będzie informacje obejmujące:

 • oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • pacjenta,
 • osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych,
 • osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultacje lub leczenie.

Dodatkowo w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej znajdą się informacje dotyczące stanu zdrowia oraz procesu diagnostyki, leczenia i opieki, w szczególności o:

 • rozpoznaniu choroby lub problemu zdrowotnego,
 • udzielonych lub planowanych świadczeniach zdrowotnych, w tym o kontrolnych badaniach diagnostycznych oraz o wizytach kontrolnych,
 • ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania,
 • poradach edukacyjnych lub konsultacjach dietetycznych,
 • konsultacjach specjalistycznych,
 • zaleceniach,
 • informacje dodatkowe istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub opieki nad pacjentem.

Wpisów w przedmiotowej dokumentacji dokonywać będą lekarz, pielęgniarka lub położna podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo w celu organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym ustalania harmonogramu tego procesu oraz odnotowywania informacji o jego przebiegu, dostęp do danych osobowych i jednostkowych danych medycznych pacjenta zawartych w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej przysługiwać będzie osobie, której powierzono wypełnianie ww. zadań tj. osobie wyznaczonej przez świadczeniodawcę do organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Czytaj także: Opieka koordynowana w POZ. Raport specjalny