INFOGRAFIKA: Opinie lekarzy o AI i cyfryzacji 2023


IPSOS, agencja ds. globalnych badań rynku i opinii publicznej, opublikowała swój najnowszy raport
IPSOS, agencja ds. globalnych badań rynku i opinii publicznej, opublikowała swój najnowszy raport

Co lekarze twierdzą na temat sztucznej inteligencji w medycynie? Wyniki badania przeprowadzonego na 3428 lekarzach z 20 krajów.

Zobacz całą infografikę w OSOZ Polska (maj 2023). Kliknij tutaj, aby pobrać PDF

IPSOS 2023 Digital Doctor

Wyniki ankiety Ipsos Digital Doctor 2023:

 • 68% lekarzy z optymizmem obserwuje rozwój sztucznej inteligencji (AI) i pozytywnie ocenia jej wpływ na ochronę zdrowia w przyszłości.
 • Największy potencjał AI lekarze widzą w poprawie dokładności diagnozy.
 • 80% badanych zgadza się, że cyfrowa opieka umożliwi pacjentom bardziej proaktywne zarządzanie zdrowiem.
 • Jednocześnie 60% obawia się, że pacjenci mogą błędne interpretować wyniki pomiarów.
 • 25% badanych lekarzy poleciło już swoim pacjentom terapię cyfrową (mobilną aplikację zdrowotną
 • 35% lekarzy porusza się swobodnie po tematach związanych z AI
 • 62% lekarzy uważa, że brakuje szkoleń na temat tego, co to jest terapia cyfrowa i jak z niej korzystać
 • 70% lekarzy zgadza się, że zdalne konsultacje są ważne z punktu widzenia ochrony środowiska
 • 44% lekarzy zmodernizowało sprzęt do prowadzenia telekonsultacji w związku z COVID-19. Główną barierą pozostaje dostęp do internetu szerokopasmowego, posiadanie przez pacjentów odpowiednich technologii oraz niedociągnięcia w refundacji e-usług.

Lekarze dostrzegają też potencjał z zastosowania ChatGPT w praktyce klinicznej.

Potencjalne zastosowania ChatGPT w medycynie
Potencjalne zastosowania ChatGPT w medycynie

Podstawowe trendy z badania:

 • Rosnące kompetencje zdrowotne pacjentów to zarówno korzyść będąca efektem cyfryzacji, ale też wyzwanie. 80% lekarzy zgadza się, że podłączone urządzenia zdrowotne (wearables) dostarczając danych w czasie rzeczywistym umożliwią pacjentom zarządzanie swoim zdrowiem. Aktywne zaangażowanie pacjentów pozwoli zmniejszyć obciążenie systemów opieki zdrowotnej. Taka proaktywność budzi jednak sceptycyzm wśród części lekarzy – może ona prowadzić do błędnej interpretacji danych i samodiagnozowania się pacjentów bez nadzoru lekarza.
 • Tempo rozwoju telezdrowia zostanie utrzymane. Pandemia COVID-19 stała się akceleratorem zdrowia cyfrowego. W wielu krajach nie było innej możliwości świadczenia usług zdrowotnych w czasie lockdownów, zniesiono dotychczasowe bariery prawne oraz finansowe dla telekonsultacji i telemonitoringu zdrowia. W tym okresie zmieniły się przyzwyczajenia pacjentów w zakresie korzystania z opieki medycznej. Gdy szczyt zachorowań minął, pacjenci wrócili do opieki świadczonej na miejscu w placówce medycznej, ale poziom teleusług jest nadal znacznie wyższy niż przed COVID-19. Wiele usług realizowanych jest niemal wyłącznie cyfrowo, jak np. wystawienie recepty osobie chorej przewlekle.
 • Lekarze są podekscytowani możliwościami AI w opiece zdrowotnej, ale sceptyczni w odniesieniu do terapii cyfrowych. Dwóch na trzech lekarzy (68%) optymistycznie podchodzi do roli AI w opiece zdrowotnej w przyszłości. I to pomimo, że tylko 31% z nich korzystała już z AI w praktyce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jako główne korzyści badani wskazują poprawę efektywności (40%) i dokładności (40%) diagnostyki. Najważniejsza dla lekarzy jest automatyzacja powtarzalnych zadań (45%). Tylko niewielka część przepisała (18%) lub zaleciła (25%) zabieg, który można uznać za terapię cyfrową. Główne obawy to brak szkolenia (62%), brak skuteczności (48%) i brak dowodów klinicznych (45%).
 • Przepaść cyfrową trzeba zminimalizować. Bariery w postaci dostępu do technologii i umiejętności posługiwania się nimi pozostają główną przyczyną nieproporcjonalnego korzystania z e-zdrowia przez różne grupy społeczne. Chodzi nie tylko o dostęp do usług telezdrowia, ale także udział reprezentatywnych grup w badaniach klinicznych. 72% lekarzy zgadza się, że telezdrowie ułatwi dostęp do opieki zdrowotnej

Czytaj także: Wnioski z analizy 18 mln wizyt – teleopieka jest bezpieczna