Indywidualny Plan Opieki Medycznej już dostępny w IKP


IPOM jest teraz dostępny z poziomu IKP
IPOM można przejrzeć w IKP (zdjęcie: MZ)

Pacjenci objęci Indywidualnym Planem Opieki Medycznej (IPOM) mają dostęp na swoim IKP do harmonogramu badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ.

Osoby przewlekle chore otrzymały wgląd do Indywidulnego Planu Opieki Medycznej na Internetowym Koncie Pacjenta. Dzięki temu można wygodnie sprawdzić terminy badań i wizyt.

Kolejny element koordynacji opieki koordynowanej

Opieka koordynowana została wprowadzona w Polsce w październiku 2022 roku i obejmuje osoby chory przewlekłe w czterech wskazaniach: kardiologia, diabetologia, endokrynologia i pulmonologia. W ramach OK lekarz pierwszego kontaktu współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem oraz koordynatorem, aby kompleksowo zaopiekować się chorym.

Indywidualny Plan Opieki Medycznej ustala lekarz pierwszego kontaktu z pacjentem. Po przeprowadzeniu pogłębionego wywiadu i analizie wyników badań diagnostycznych lekarz POZ ocenia aktualny stan zdrowia pacjenta i ustala dalszy plan leczenia.

Gdzie jest IPOM na IKP

Ten był dotychczas dostępny tylko w wersji drukowanej. Od teraz jest także dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta.

Pobierz raport na temat Opieki Koordynowanej w POZ