Granty na IT i sprzęt dla POZ jeszcze tylko do 28 kwietnia


To już ostatnia szansa na grant na digitalizację POZ
To już ostatnia szansa na grant na digitalizację POZ

Tylko do 28 kwietnia br. placówki POZ mogą złożyć wnioski do Ministerstwa Zdrowia o granty na zakup sprzętu teleinformatycznego i rozbudowę systemu gabinetowego zintegrowanego z centralnym systemem e-zdrowia. Wysokość grantów to nawet 159 tys. zł na placówkę, a łączny budżet projektu przekracza 99 mln zł.

Chodzi o projekt “Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (e-usługi POZ), którego celem jest poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej placówek POZ, integracja z systemem e-zdrowia i komunikacja z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności np. „system contact center” (wirtualna centrala telefoniczna).

Co mogą sfinansować POZ-ty?

  • wyposażenie placówki w sprzęt teleinformatyczny (m.in. sprzęt serwerowo-sieciowy, sprzęt komputerowy);
  • rozbudowa systemów teleinformatycznych (systemów gabinetowych) w placówkach POZ, w celu pełnej integracji z centralnym systemem e-zdrowia.

Jak podkreśla MZ, udział w projekcie pozwoli placówkom POZ usprawnić obsługę pacjenta poprzez informatyzację czynności związanych z rejestrowaniem danych o udzielonych świadczeniach, a także zapewni szybszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innym podmiocie leczniczym.

Wniosek o grant mogą złożyć podmioty, które:

  • posiadają zawartą umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju POZ, co najmniej w zakresie „lekarz POZ”;
  • posiadają co najmniej 5 tys. aktywnych deklaracji;
  • nie mają jeszcze pełnej integracji z centralnym systemem e-zdrowia.

Granty otrzyma co najmniej 600 placówek POZ wyłonionych w drodze otwartego naboru prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Wnioski przyjmowane będą do 28 kwietnia, a okres realizacji zadań przez grantobiorców upływa 31 sierpnia 2023 roku.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, POIS.11.03.00-00-0074/22.

Czytaj także: Szczegóły dofinansowania oraz złożenie wniosku