Elektroniczne zgłoszenie NOP. Nowy termin


Ministerstwo Zdrowia przedłużyło do końca 2022 roku możliwość zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) w formie innej niż elektroniczna.

Jednak od 1 stycznia 2023 r. konieczne już będzie przesłanie raportu w formie cyfrowej, przykładowo z wykorzystaniem własnego systemu gabinetowego zintegrowanego z P1. Obecnie można to zrobić listem poleconym, za pomocą poczty elektronicznej w formie przesyłki kodowanej lub osobiście za pokwitowaniem.

Jak zaznacza resort zdrowia, przesunięcie terminu jest spowodowane kontynuacją przygotowania systemowego rozwiązania pozwalającego na przekazywanie elektronicznie zgłoszonych informacji również z systemów gabinetowych dla wszystkich wykonanych szczepień oraz zgłoszonych NOP.

Jak zgłaszać NOP? Oto dokładna procedura >