EDM w medycynie szkolnej: do 6 tys. zł na zakup sprzętu i IT


EDM wchodzi do medycyny szkolnej
EDM wchodzi do medycyny szkolnej

W związku z pilotażem Medycyny Szkolnej, w ramach którego pielęgniarki szkolne i higienistki będą prowadzić dokumentację medyczną uczniów w formie elektronicznej, można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputera oraz oprogramowania.

Medycyna szkolna i EDM

15 października w życie weszło nowe rozporządzenie Prezesa NFZ określające warunki zawierania i rozliczania umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców w ramach realizacji programu prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne (pilotaż Medycyny Szkolnej).

Warunki, stawki i wnioski o dofinansowanie

Przedmiotem umowy jest:

  • dofinansowanie zakupu w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę urządzeń informatycznych lub oprogramowania;
  • finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w programie.

W celu uzyskania dofinansowania, świadczeniodawcaskłada w terminie do 14 lipca 2023 r., do dyrektora właściwegooddziału Funduszu wniosek o udzielenie dofinansowania, specyfikację dofinansowania oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania.

Na zakup systemu i sprzętu komputerowego można otrzymać dofinansowanie do 6 tys. zł. Z kolei stawki za uczestnictwo w programie są następujące:

  • 12,00 zł brutto – za wypełnienie i zarejestrowanie elektronicznie w systemie P1 jednej karty profilaktycznej badania ucznia przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną oraz przez lekarza albo
  • 8,00 zł brutto – za wypełnienie i zarejestrowanie elektronicznie w systemie P1 jednej karty profilaktycznej badania ucznia przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną, albo
  • 8,00 zł brutto – za wypełnienie i zarejestrowanie elektronicznie w systemie P1 jednej karty dokumentacji indywidualnej ucznia

Pełna treść rozporządzenia wraz z wnioskami o dofinansowanie dostępna jest tutaj.

Czytaj także: Podsumowano projekt P1. Co udało się zrobić i co dalej z e-zdrowiem?