E-recepty na psychotropy. Ważne zmiany od 2 sierpnia


Wystawiając leki na psychotropy, lekarz będzie musiał sprawdzić historię recept pacjenta.
Wystawiając leki na psychotropy, lekarz będzie musiał sprawdzić historię recept pacjenta.

Od 2 sierpnia 2023 roku, lekarze wystawiający pacjentom recepty na środki odurzające lub psychotropowe będą zobowiązani sprawdzić, jakie inne leki zażywa pacjent. To efekt rozporządzenie Ministra Zdrowia, którego ma zapobiec wystawianiu recept na psychotropy bez badania pacjenta.

Konieczna ocena wpływu leku

Przed wystawieniem recepty na leki odurzające lub psychotropowe lekarz będzie miał obowiązek sprawdzić, jakie leki pacjentowi przepisano, które wykupił, zażywa i w jakich dawkach. Dotyczy to również recepty na zamienniki tych środków. Jak podkreśla MZ, badanie pacjenta może zostać zrealizowane stacjonarne lub w formie teleporady.

Rozporządzenie odnosi się do preparatów zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1.

Sprawdź listę produktów objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (kliknij tutaj)

Weryfikacja na różne sposoby, ale zawsze dobrze udokumentowana

Jeśli ostatnie badanie związane z wystawieniem recepty na w/w leki, odbyło się w czasie krótszym niż trzy miesiące przed poradą, to lekarz będzie mógł wystawić e-receptę w ramach kontynuacji leczenia – bez badania.

Zadaniem lekarza będzie weryfikacja liczby oraz rodzaju produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych. Chodzi o sprawdzenie ich bezpieczeństwa oraz zagwarantowanie skutecznego prowadzenia farmakoterapii. Aby lekarz mógł dokonać przeglądu, pacjent powinien mu udostępnić historię swoich recept i zażywanych leków.

Przebieg weryfikacji będzie musiał być opisany w dokumentacji medycznej.

Lekarze POZ sprawdzą dane w EDM

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, zna jego historię leczenia. Dlatego obowiązek weryfikacji historii recept nie dotyczy lekarza POZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację.

Jednak Lekarz POZ, który przyjmuje pacjenta w tej samej przychodni w zastępstwie jego lekarza wyboru, ma obowiązek weryfikacji historii recept. Ma jednak dostęp do historii leczenia tej osoby. Pacjent nie musi niczego robić, by mu tę historię udostępnić.

Lekarze specjaliści: dane z IKP, systemu gabinetowego albo wywiad

Lekarze specjaliści, np. psychiatrzy, neurolodzy, onkolodzy, interniści, a także lekarze dentyści, mogą sprawdzać historię recept poprzez narzędzia e-zdrowia lub podczas wywiadu z pacjentem.

Jako źródło informacji o e-receptach MZ wskazuje aplikację mojeIKP na telefon lub IKP, pod warunkiem, że pacjent przynajmniej raz się na nie zalogował. W takim przypadku pacjent ma możliwość udostępnienia historii wystawionych i zrealizowanych recept. Przykładowo, poprzez kod SMS wysyłany po tym, jak lekarz poprosi o dostęp do danych w systemie gabinetowym.

Dopiero po weryfikacji historii i diagnozie lekarz wystawia e-receptę. Zgodnie z ostatnimi danymi z kwietnia 2023 roku, z IKP korzysta 17 mln osób. W przypadku pozostałych osób weryfikację będzie można przeprowadzić za pomocą systemu gabinetowego lub wywiadu z pacjentem – podkreśla Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Od weryfikacji w IKP pojawia się sporo wyjątków. Przykładowo, gdyby pojawiły się problemy techniczne, np. brak dostępu do Internetu, nawet jeśli pacjent ma IKP, lekarz może przeprowadzić wywiad tak, jak w przypadku pacjenta niekorzystającego z IKP. Trzeba też wziąć pod uwagę, że nie wszystkie podmioty są podłączone do systemu P1, jednak w komunikacie MZ nie wspomniano o takiej opcji.

Czytaj także: Nowe przepisy – rejestracja u lekarza także z mDowodem