Dzięki “hakerom obywatelskim” Tajwan jest liderem innowacji


Minister Cyfryzacji Tajwanu, Audrey Tang
Minister Cyfryzacji Tajwanu, Audrey Tang

Audrey Tang jest programistą i Ministrem Cyfryzacji Tajwanu, a jednocześnie jedną z najbardziej inspirujących osobowości digitalizacji na świecie. Rozmawiamy o społecznych innowacjach, walce z pandemią COVID-19 i tym, że innowacje cyfrowe są obietnicą lepszej przyszłości dla wszystkich ludzi.

  • W walce z COVID-19 Tajwan wykorzystał m.in. system śledzenia kontaktów 1922 SMS
  • W organizowanym co roku Hackathonie Prezydenckim, wyłaniane są najlepsze rozwiązania cyfrowe
  • Minister Tang opowiada się za tzw. innowacjami społecznymi, które są tworzone razem z obywatelami
  • Jest także zwolennikiem otwartych danych – otwarcia silosów informacji do np. badań naukowych
  • Dobrze wykorzystana cyfryzacja wzmacnia demokrację

Jakie technologie pomogły Tajwanowi w opanowaniu pandemii COVID-19?

Pandemia wzmocniła nasz model współpracy pomiędzy obywatelami, rządem i sektorem prywatnym, pogłębiając to, co nazywam partnerstwem „społeczno-publiczno-prywatnym”. Stało się tak, ponieważ zbudowaliśmy infrastrukturę cyfrową, która pozwala ludziom swobodnie wyrażać opinie na temat reform politycznych.

Kiedy w zeszłym roku wybuchła pandemia COVID-19, zaczęło brakować maseczek, a to najbardziej niezbędne środki ochrony osobistej. W efekcie, rząd centralny musiał wdrożyć „system rejestracji nazwisk” przy ich zamawianiu.

Innym przykładem jest nasz system śledzenia kontaktów. Jest to rozwiązanie zaproponowane wspólnie przez społeczności obywatelskie technologii na Tajwanie w celu zapewnienia zarówno ochrony prywatności, jak i efektywnego śledzenia kontaktów. Gdy w maju 2021 r. Tajwan zetknął się z pierwszą falą infekcji wirusem COVID-19, społeczność g0v (red.: pisana z zerem zamiast „o”, wymawiana jako „gov-zero”), zdecentralizowana grupa „hakerów obywatelskich”, przystąpiła do działania. Obywatele-technolodzy zaczęli szukać rozwiązania, jak ulepszyć istniejące systemy rejestracji zakażeń, które w większości opierały się na ołówku i papierze lub prymitywnych formularzach internetowych i często były mylące lub przynosiły efekt odwrotny do zamierzonego w walce z wirusami.

Zainspirowani tymi dyskusjami, zainicjowaliśmy współpracę z pięcioma głównymi tajwańskimi firmami telekomunikacyjnymi, aby stworzyć 1922 SMS. Po zeskanowaniu kodu QR za pomocą kamery smartfona i wysłaniu wiadomości tekstowej na bezpłatny numer 1922, zapisy meldunków są tworzone i przechowywane bez potrzeby korzystania z aplikacji. W razie potrzeby, osoby śledzące kontakty mogą pobierać dane z systemu w celu szybkiego i skutecznego śledzenia. Od dyskusji do wdrożenia, system 1922 SMS został zbudowany w ciągu tygodnia. Nie byłoby to możliwe bez solidnego partnerstwa pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym oraz obywatelami.

Możesz proszę wymienić jeszcze inne przykłady narzędzi cyfrowych wdrożonych ostatnio w tajwańskiej służbie zdrowia?

Przykładem partnerstwa na rzecz rozwoju innowcji jest nasz Presidential Hackathon – systemy zaprojektowane przez zwycięskie zespoły mają zapewnioną promocję rządową. Zespół jest zapraszany do udziału w inicjatywach rządowych, a rząd oferuje pomoc w znalezieniu możliwości zastosowania komercyjnego.

Przykładowo, w 2020 r., prof. Lung, długoletni badacz ryzyka urazów spowodowanych upałami, wraz z Centralnym Biurem Meteorologicznym i Administracją Promocji Zdrowia zgłosił się do „Presidential Hackathon”, aby opracować pierwszą na Tajwanie platformę alertów pogodowych dla służby zdrowia. „Health Weather Tog-E-ther” pozwala przeglądać indywidualizowane zagrożenia dla zdrowia poprzez proste otwarcie aplikacji.

„Tog-E-ther” został wybrany jako jeden z wyróżniających się zespołów prezydenckiego Hackathonu w tamtym roku. Szacujemy, że co najmniej 13 milionów ludzi skorzysta z platformy.

Dzięki naszej pierwszej na świecie bazie danych ubezpieczeń zdrowotnych i solidnym lokalnym badaniom pogodowym, „Tog-E-ther” nie tylko aktywnie zintegrował się z istniejącymi aplikacjami zdrowotnymi, ale także skutecznie wywarł wpływ na zmianę przepisów, pokazując nam, że pomysły środowiska akademickiego mogą być kamieniem węgielnym innowacji społecznych.


Cyfryzacja sprawia, że nasze życie jest bezpieczniejsze i wygodniejsze, ale musimy ją rozwijać przy zaufaniu i wsparciu społeczeństwa.


A w jaki sposób cyfryzacja może poprawić kształtowanie polityki w opiece zdrowotnej?

Podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 w 2020 r., Taiwan Centers for Disease Control (CECC) natychmiast podłączył system NHI MediCloud do bazy danych o zakażeniach. Kiedy personel medyczny uzyskał dostęp do kartotek zdrowotnych, zyskał wiedzę o historii przemieszczania się ludności, kontaktach czy skupiskach zakażeń. Pozwoliło to zmniejszyć ryzyko kontaktu z wirusem personelu medycznego pierwszej linii.

W lipcu 2021 r. uruchomiono platformę planowania szczepień COVID-19 finansowaną ze środków publicznych. Wszyscy obywatele i mieszkańcy powyżej 18 roku życia, którzy chcą się zaszczepić, przechodzą na stronę internetową, aby się zarejestrować. Gdy tylko ich wiek i kwalifikacje zostaną spełnione, a liczba szczepionek będzie wystarczająca, otrzymają wiadomość SMS.

Często mówisz o „cyfrowych innowacjach społecznych” zamiast po prostu „cyfrowych innowacjach”. Dlaczego?

Innowacje społeczne odnoszą się do stosowania innowacyjnych metod, takich jak wykorzystanie technologii cyfrowej i współpracy interdyscyplinarnej w celu znalezienia skutecznych rozwiązań dla wyzwań społecznych i środowiskowych.

Innowacje społeczne oznaczają „problem każdego z nas, więc każdy pomaga”. Każdy wykorzystuje innowacyjne metody, aby angażować się w sprawy, które przyczyniają się do rozwoju świata, zmieniając relacje między różnymi grupami w społeczeństwie i znajdując rozwiązania wspólnych problemów.

Innowacje cyfrowe to tylko jedna z metod wdrażania innowacji społecznych, które nie muszą być wyłącznie cyfrowe. Tak długo, jak będziemy uznawać wspólne wartości, dobrze wykorzystywać istniejące technologie oraz zapraszać partnerów z całego świata do współpracy, będziemy mieli możliwości rozwiązywania problemów społecznych i pomagania większej liczbie ludzi.

Jaka jest Twoja wizja nowoczesnego społeczeństwa w erze technologii cyfrowych? Co martwi Cię najbardziej, gdy patrzysz na postęp technologiczny, np. sztuczną inteligencję, a co budzi Twoją nadzieję?

Wykorzystanie technologii przez społeczeństwo odzwierciedla postrzeganie wartości. Na Tajwanie interesuje nas to, czy technologie cyfrowe przynoszą korzyści społeczeństwu jako całości. Rozwój nowych technologii sprawia, że ludzie martwią się o swoją pracę, gdy maszyny oparte na sztucznej inteligencji mogą konkurować z ludźmi. To prowadzi do jeszcze większej eksploracji ludzkiego potencjału.

Kiedy mówimy o AI, myślimy o „inteligencji rozszerzonej” lub „inteligencji wspomagającej”. Oznacza to, że pomaga nam ona wykonywać zadania rutynowe, trywialne, którymi ludzie nie chcą się zajmować. Kolejne dwa „A” w AI – Alignment i Accountability (red. dostosowanie i rozliczalność) – idą w parze z tym pomocniczym celem. Muszą być one dopasowane pod względem wartości do ludzi. Ponadto, należy zapewnić odpowiedzialność za decyzje podejmowane w imieniu AI.

Czytaj także: Sztuczna inteligencja pomoże lekarzom i pacjentom. Wywiad z Ligią Kornowską >