Dofinansowanie dla POZ na IT i sprzęt jeszcze do 31 marca


Jednym z celów projektu jest wspracie we wdrażaniu EDM
Jednym z celów projektu jest wspracie we wdrażaniu EDM

Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin składania wniosków do projektu e-Usługi POZ.

Jeszcze do 31 marca placówki POZ mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne na informatyzację. Chodzi o projekt e-Usługi POZ, który obejmuje zakup lub rozbudowę systemu IT oraz sprzętu informatycznego. Pozyskane środki można m.in. przeznaczyć na przygotowanie do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Ministerstwo Zdrowia zwraca też uwagę, że jeżeli Placówka POZ raportuje zdarzenia medyczne (ZM), ale nie przekazuje indeksów EDM, wówczas też kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu.


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Maksymalna kwota dofinansowania to 159 tys. zł i nie jest wymagany wkład własny.

Grant obejmuje:

  • zakup lub rozbudowę systemu teleinformatycznego placówki POZ,
  • zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej.

W efekcie inwestycji, świadczeniobiorca powinien zapewnić:

  • integrację z systemem e-zdrowia,
  • komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności określonych w Modelu referencyjnym, np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna.

Szczegółowe informacje oraz formularze do wniosku można pobrać na stronie https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1028-nabor_placowek.html