Czy Przysięga Hipokratesa wymaga aktualizacji?


Przysięga Hipokratesa (zdjęcie: American Hospital Association)
Przysięga Hipokratesa (zdjęcie: American Hospital Association)

Od 5 wieku przed naszą erą, Przysięga Hipokratesa stanowi etyczny przewodnik dla lekarzy. Jednak pomimo uniwersalności zapisów, niektórzy uważają, że dokument wymaga aktualizacji, aby odzwierciedlał obecny świat cyfrowy – pisze Amerykańskie Stowarzyszenie Szpitali.

W najnowszym artykule opublikowanym w czasopiśmie The Medical Futurist przedstawiono propozycję odnowienia zasad przysięgi Hipokratesa, aby odzwierciedlały one współczesny świat cyfrowy. Wzywa się w nim do uznania transformacyjnego wpływu technologii medycznych, takich jak sztuczna inteligencja i robotyka, na świadczenie opieki. Autorzy podnoszą także konieczność aktualizacji sformułowań dotyczących prywatności pacjentów, tak aby obejmowały one również prywatność danych.

Dostosowanie przysięgi Hipokratesa mogłoby pomóc młodszym lekarzom lepiej identyfikować się z jej ogólnymi zasadami, podczas gdy starsi praktycy mogliby czerpać z niej więcej inspiracji do pracy – zauważono we artykule. We wniosku wezwano również lekarzy, aby nigdy nie tracili z oczu tego, co najważniejsze w ich pracy.

„Będę pamiętał, że nie leczę wykresu prezentującego gorączkę, wskaźników dla rozwoju nowotworu czy sugestii algorytmu, ale chorego człowieka” – czytamy w jednej z propozycji.

Inny apel o modernizację przysięgi Hipokratesa pojawił się niedawno w Stat News. Autorzy raportu sugerują wprowadzenie czterech zaktualizowanych zasad przysięgi Hipokratesa.

  • Autonomia: Pozwolimy pacjentom decydować o tym, w jaki sposób wykorzystywane są ich dane.
  • Dobroczynność: Ułatwimy dostęp do opieki zdrowotnej, jej zrozumienie i poruszanie się po niej.
  • Zasada nieszkodzenia: Będziemy chronić i zabezpieczać dane pacjentów.
  • Sprawiedliwość: Przy podejmowaniu wszystkich decyzji będziemy pytać: „Czego ja bym chciał/chciała dla dobra własnego i mojej rodziny?

Ciekawym elementem przedstawionej przysięgi jest wymóg jej zaakceptowania – tak samo jak robią to lekarze – także przez ubezpieczycieli, dostawców usług, firmy technologiczne i twórców aplikacji.

Czytaj także: Czy AI sprawi, że medycyna stanie się bardziej empatyczna? >