Co nowego w zdrowiu? E-recepty roczne, inwestycje z KPO…


Wdrażanie e-recept rocznych według nowych zasad opóźnia się. Nawet termin majowy jest zagrożony
Wdrażanie e-recept rocznych według nowych zasad opóźnia się. Nawet termin majowy jest zagrożony

Powoli idzie wdrażanie nowych zasad wystawiania e-recept rocznych, MZ kombinuje jak obejść weto Prezydenta w sprawie pigułki „dzień po”, są zapowiedzi zmian w wyliczaniu i poborze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń na rynku zdrowia.

E-zdrowie

Ministerstwo Zdrowia przesunęło do 8 kwietnia termin przejściowy wdrożenia nowych zasad dla recept rocznych. Pierwotnie miał obowiązywać do końca marca. Nowość polega na tym, że to system P1 dostarczany przez CeZ oblicza ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego przepisanego na recepcie rocznej, wydawanej pacjentowi w aptece. Mechanizm wymaga wystawienia przez lekarza e-recepty według nowego schematu zapisu informacji o dawkowaniu.

W aplikacji mObywatel pojawił się kolejny dokument – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. Z kolei w mojeIKP można już złożyć wniosek o EKUZ lub zastępujący do certyfikat. Proces wydania można na bieżąco sprawdzać bezpośrednio w aplikacji.

Centrum e-Zdrowia otrzymało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC). Środki zostaną przeznaczone na rozwój systemu e-zdrowie (P1), Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2.0 (RPWDL 2.0) oraz Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR 2.0). Ponadto CeZ uruchomił Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (RIZM).

Kadry medyczne

W pierwszej połowie kwietnia nadal nie było przepisów do ustawy o innych zawodach medycznych, choć powinny wejść w życie w marcu. Wiele kwestii pozostaje więc zawieszonych.

MZ szykuje kolejną zmianę ustawy o ratownictwie medycznym. Planuje wprowadzić do niej wiele zmian. Jedną z najbardziej oczekiwanych przez środowisko jest o obowiązek wypłacania dodatków za pracę w porze nocy i święta dla członków zespołów ratownictwa medycznego. Projekt ma też m.in. określić, że jeden SOR zabezpieczy obszar nie większy niż obszar zamieszkały przez 200 tys. mieszkańców, pozwalający na dotarcie zespołu ratownictwa medycznego z miejsca zdarzenia do tego oddziału w czasie nie dłuższym niż 45 minut.

Inna ważna zmiana ma być taka, że lek wydawany z przepisu lekarza będzie mógł podać poszkodowanemu świadek zdarzenia. Chodzi o udzielanie pomocy np. osobom przewlekle chorym czy uczulonym.

Leki i apteki

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. To reakcja na prezydenckie weto zniesienia recept na pigułkę dzień po.  W ramach tego pilotażu – na podstawie recepty farmaceutycznej – osoby niepełnoletnie będą mogły kupić pigułkę „dzień po”.  

– Pacjentka przychodzi do apteki i prosi o tabletkę antykoncepcji awaryjnej, magister farmacji przeprowadza krótki wywiad, w którym jest dużo elementów edukacyjnych dla młodszych dziewcząt, ale też kobiet dojrzałych, wypisuje receptę farmaceutyczną i sprzedaje lek. To wszystko jest usługą farmaceutyczną, która finansuje NFZ – stąd mówimy o konieczności podpisania umowy, żeby możliwe było finansowanie przez NFZ – tłumaczyła minister Leszczyna. Kontrowersyjnym zapisem jest to, że osoby nieletnie miałyby przyjąć tabletkę w obecności farmaceuty. Inny aspekt tej sprawy to np. rola położnych, które od lat starają się by MZ wydłużyło listę leków, które mogą ordynować. W rozwiązaniach dotyczących pigułki dzień po, w ogóle ich nie uwzględniono.

Finanse

Rząd ogłosił w marcu pierwsze informacje na temat obiecywanych zmian w wyliczaniu i poborze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Niestety zmiany te mogą uszczuplić fundusze NFZ. Zmiana w składce to jeden ze 100 konkretów i elementów umowy koalicyjnej. To resort zdrowia będzie „gospodarzem” projektu, który te zmiany wprowadzi, choć dotyczy on głównie decyzji Ministra Finansów. Znaleźć się one mają bowiem w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Minister Andrzej Domański zapewniał, że nastąpi uproszczenie zasad i obniżenie wysokości składki zdrowotnej, a skorzysta na niej zdecydowana większość przedsiębiorców.

MZ konsultuje kolejną wersję KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, z którego Polska ma otrzymać także pieniądze na ochronę zdrowia. Widać przesunięcie części funduszu np. z Agencji Badań Medycznych na Państwowy Zakład Higieny. Mamy problem m.in. z realizacją wcześniej ustalonych tzw. kamieni milowych m.in. w zakresie zmian prawnych jakie zapowiadał rząd.

Z KPO do ochrony zdrowia ma trafić 19,5 mld zł
Z KPO do ochrony zdrowia ma trafić 19,5 mld zł

Sprawa finansowania szpitali i ich oddłużania nadal pozostaje nierozwiązana. NFZ zapłacił część nadwykonań. Projekt usankcjonować ma w systemie PRM motocykle ratunkowe. Pomimo, że zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) są już teraz są wspierane przez motocykle, to ich status prawny, a także sposób ich finansowania, pozostaje nieuregulowany.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest coraz bardziej zaniepokojony trybem prac nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy wynagrodzeniowej, wniesionym do Sejmu z inicjatywy środowiska pielęgniarskiego. A minister Izabela Leszczyna wprost mówi, że na większe podwyżki niż planowano, nie ma pieniędzy. Projekt co do zasady ma powiązać wynagrodzenia z kwalifikacjami posiadanymi, a nie wymaganymi. Dodatkowo jednak m.in. wyrównuje różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi grupami zaszeregowania. 

Kadry

Nadal nie rozstrzygnięto konkursów na szefów inspekcji farmaceutycznej, sanitarnej ani na prezesa ABM. Joanna Głażewska zastąpiła na Dariusza Poznańskiego, wieloletniego dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego, który złożył rezygnację pod koniec marca. Do niedawna była wicedyrektorką tego departamentu. Jej zastępczynią jest obecnie Dagmara Korbasińska-Chwedczuk.

W trzecim konkursie wyłoniono w końcu prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Został nim Daniel Rutkowski, dotychczasowy wiceprezes, a jeszcze wcześniej zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Daniel Rutkowski jest w Agencji od roku.

Nowe szefostwo ma też gliwicki oddział Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB). Dr hab. Sławomir Blamek zastąpił na stanowisku dyrektora prof. Krzysztofa Składowskiego. Od stycznia nowe szefostwo ma także Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. Stanowisko dyrektora objęła dr Beata Jagielska,  zostając pierwszą kobietą na czele NIO. Zastąpiła prof. Jana Walewskiego, który był dyrektorem Instytutu od 2016 r. 

Prof. Tomasz Hryniewiecki odwołany został z funkcji konsultanta krajowego do spraw kardiologii, a także pełnomocnika ministra zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. Zmieniło się również kierownictwo Krajowej Rady do spraw Kardiologii. Jej nową przewodniczącą została prof. Janina Stępińska, dyrektorka Narodowego Instytutu Kardiologii, zastępując na tym stanowisku prof. Tomasza Hryniewieckiego.