CeZ uruchamia nowy System Monitorowania Zagrożeń


Nowy System Monitorowania Zagrożeń (SMZ2) ruszył 31 maja 2023 roku.
Nowy System Monitorowania Zagrożeń (SMZ2) ruszył 31 maja 2023 roku (zdjęcie: ezdrowie.gov.pl)

Centrum e-Zdrowia wspólnie z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Urząd) uruchomiło nowy System Monitorowania Zagrożeń (SMZ2).

Nowy System Monitorowania Zagrożeń ma być rozwijany etapowo, a poszczególne funkcjonalności będą oddawane etapowo. Na razie obowiązuje okres przejściowy, w którym będą funkcjonowały równolegle dwa systemy: stary SMZ oraz nowy SMZ2.

Nowy System Monitorowania Zagrożeń jest dostępny po adresem: smz2.ezdrowie.gov.pl.

Podstawowe funkcjonalności, jakie udostępnione zostały w systemie SMZ2 w pierwszym etapie, to:

  • rejestracja formularza niepożądanego działania produktu leczniczego dla osób wykonujących zawód medyczny (NDPL1)
  • rejestracja formularza niepożądanego działania produktu leczniczego dla pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych (NDPL4)

Rejestracja formularza niepożądanego działania produktu leczniczego weterynaryjnego (NDPLW) pozostaje w starym systemie. Przygotowanie formularza dla produktów leczniczych weterynaryjnych wraz z nowymi funkcjonalnościami w nowym systemie zaplanowane jest na kolejnych etapach prac.

Jak informuje MZ, trwają prace legislacyjne nad przygotowaniem ustawy zbiorczej, która pozwoli na zmianę przepisów rejestracji pozostałych formularzy, które obecnie są obsługiwane w SMZ, tj.:

  • ZLK-1, 2, 3, 4, 5 (Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, gruźlicy, choroby przenoszoną drogą płciową, HIV, zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej)
  • ZLB-1, 2, 3 (Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, gruźlicy, HIV)
  • MZ-55 (Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę)
  • NOP-1, 2 (Zgłoszenie niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG p/gruźlicy, inny niż BCG

Do czasu formalnego ustanowienia przepisów prawnych obsługa wyżej wymienionych formularzy pozostaje w starym systemie SMZ.

Czytaj także: Jak zarejestrować dziecko na szczepienie przeciw HPV na Internetowym Koncie Pacjenta?