Centrum e-Zdrowia prezentuje nową strategię 2023-2027


Centrum e-Zdrowia chce działać strategicznie i uporządkować dotychczasowe działania

CeZ publikuje długo zapowiadaną “Strategię Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027” i zaprasza do konsultacji społecznych. Uwagi można zgłaszać do 23 grudnia 2022 (instrukcja poniżej).

Strategia wyznacza długofalowe cele digitalizacji rynku zdrowia w Polsce. Według Pawła Kikosickiego, dyrektora Centrum e-Zdrowia, ma ona uporządkować działania CeZ i utrzymać trend rozwoju digitalizacji.

Dokument opisuje misję, cele strategiczne CeZ, sposoby wdrażania projektów i monitorowania efektów. Wyznacza ramy działania CeZ jako instytucji, ale też opisuje planowane projekty e-zdrowia w Polsce. Przypomnijmy, że szczegółowa mapa drogowa digitalizacji na najbliższe lata została już opracowana w “Programie rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027” opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Najważniejsze elementy strategii CeZ

Misja: Centrum e-zdrowia, realizując cele i priorytety e-zdrowia w Polsce, tworzy, dostarcza, rozwija i utrzymuje bezpieczne rozwiązania informatyczne dla systemu ochrony zdrowia, które odpowiadają na potrzeby ich użytkowników.

Wizja: Centrum e-Zdrowia liderem w kreowaniu oraz dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia; dostawca kluczowych e-usług, które są postrzegane przez pacjentów i innych uczestników systemu ochrony zdrowia jako: adekwatne do potrzeb, niezawodne oraz bezpieczne.

Rozwiązania IT dostarczane przez Centrum wspierają następujące procesy z obszaru zdrowia publicznego i kształtowania polityki zdrowotnej:

 • promocji zdrowia i profilaktyki,
 • diagnostyki, leczenia, rehabilitacji,
 • kształcenia kadr medycznych,
 • nadzoru epidemiologicznego i zwalczania sytuacji nagłych oraz zagrażających zdrowiu publicznemu,
 • zarządzania produktami leczniczymi i kreowania polityki lekowej,
 • prowadzenia różnego rodzaju analiz i monitoringu.
Mapa zadań CeZ

Naważniejsze cele CeZ:

 • udostępnianie szerokiego wachlarza łatwo dostępnych e-usług dla pacjentów,
 • rozwój IKP i mobilnej wersji IKP,
 • współpraca ze środowiskiem pacjenckim,
 • wzmocnienie współpracy z dostawcami (m.in. kontynuacja programu “godzina dla dostawców”),
 • organizowanie projectathonów,
 • publikacja roadmap dla nowych funkcjonalności systemów e-zdrowia,
 • dialog z przedstawicielami podmiotów leczniczych (m.in. zbieranie opinii od PWDL w formie tzw. userathonów),
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych (także z obszaru cyberbezpieczeństwa),
 • zwiększanie świadomości użytkowników na temat wdrażanych rozwiązań e-zdrowia,
 • utworzenie CSIRT sektorowego (zespołu reagowania na incydenty),
 • zwiększanie dojrzałości projektowej,
 • organizowanie cyklicznych spotkań międzyprojektowych,
 • podniesienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji w sektorze ochrony zdrowia,
 • nawiązywanie współpracy z jednostkami badawczymi.
Cele strategiczne Centrum e-Zdrowia

Systemy i elementy e-zdrowia, które będą rozwijane w najbliższych 5 latach:

 • portal ezdrowie.gov.pl, IKP oraz mojeIKP,
 • system e-Krew,
 • system Poltransplant (z zastosowaniem algorytmów AI),
 • system e-Hemofilia,
 • system dla chorób rzadkich,
 • centralne repozytorium dla wybranych podmiotów leczniczych,
 • teleporady,
 • elektroniczna dokumentacja medyczna EDM,
 • centralna e-Rejestracja,
 • Elektroniczna Karta Zgonu (e-KZ),
 • Elektroniczna Karta Urodzenia (e-KU),
 • systemy dziedzinowe wspierające zarządzanie gospodarką lekową,
 • system Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych,
 • Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (upgrade),
 • Rejestr Produktów Specjalnych, zgodnie z potrzebą Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • Rejestr Innych Zawodów Medycznych (RIZM),
 • Rejestr Systemów Kodowania.

Kliknij tutaj, aby pobrać “Strategię Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027”.

Strategia Centrum e-Zdrowia 2023-2027

Uwagi do strategii można zgłaszać do 23 grudnia br.

Formularz jest dostępny w dwóch wersjach:

Czytaj także: Kim jest CMIO i dlaczego każda placówka go potrzebuje?