Podsumowano projekt P1. Co się udało zrobić i co dalej?


Rafał Kozioł (KAMSOFT S.A.) zaprezentował, jak wdrażanie e-zdrowia wyglądało od strony dostawców IT i użytkowników
Rafał Kozioł (KAMSOFT S.A.) zaprezentował, jak wdrażanie e-zdrowia wyglądało od strony dostawców IT i użytkowników

Podczas zorganizowanej 12 września przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) konferencji “360 stopni wokół Systemu e-zdrowia”, podsumowano realizację współfinansowanego przez UE projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)”.

P1. Co obejmował projekt?

Celem projektu była budowa i rozwój systemu e-zdrowie (P1), który umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych pacjentów oraz indeksów elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). System on obejmuje zasięgiem wszystkie podmioty medyczne, niezależnie od źródła finansowania udzielanych w nich świadczeń.

System e-zdrowie (P1) ma na celu podniesienie jakości i efektywności usług w ochronie zdrowia oraz wspierać codzienną pracę podmiotów leczniczych, pracowników medycznych i administracji publicznej odpowiedzialnej za funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia w Polsce. Pacjentom dostarcza cyfrowe narzędzia ułatwiające zarządzanie zdrowiem swoim oraz bliskich jak np.: e-recepta, e-skierowanie, ZM, EDM, IKP, mojeIKP, aplikacja usługodawców i aptek, platforma publikacyjna, hurtownia danych, e-rejestracja, teleporady, zamawianie recept online.

Co wdrożono?

Dotychczas CeZ udało się wprowadzić: e-recepty, e-skierowania, Internetowe Konto Pacjenta wraz z jego mobilnym odpowiednikiem – aplikacją mojeIKP, zdarzenia medyczne oraz uruchomiono wymianę elektroniczną dokumentacji medycznej (EDM).

Uruchomiono także portal ezdrowie.gov.pl, czyli centralną bazę wiedzy o systemie dla dostawców, farmaceutów i podmiotów leczniczych. Aktualnie Centrum jest gotowe do przeprowadzenia m.in. pilotażu medycyny szkolnej, co ma nastąpić na przełomie września i października oraz cyfryzacji leczenia uzdrowiskowego.

O czym mówiono podczas konferencji?

Podczas wydarzenia, które było organizowane przez Centrum e-Zdrowia wraz z Ministerstwem Zdrowia, zostały zaprezentowano najważniejsze zmiany, jakie zaszły w obszarze e-zdrowia w Polsce, jak również plany na kolejne lata. W dyskusji o rozwoju cyfrowych usług i digitalizacji sektora ochrony zdrowia wzięli ponadto udział przedstawiciele świata medycyny oraz sektora prywatnego.

Rafał Kozioł, Wiceprezes Zarządu KAMSOFT S.A. przedstawił proces wdrażania elementów Systemu e-Zdrowie z perspektywy wykonawcy, zwracając uwagę, że kalendarz wprowadzania kolejnych rozwiązań cyfrowych w aptekach i placówkach ochrony zdrowia był bardzo napięty, co wymagało od dostawców systemów IT szybkiego wprowadzania nowości do systemów, a przede wszystkim ich implementacji. A to oznacza szkolenia, informowanie o zmianach, płynne aktualizacje systemów. Podkreślił też, że sukces e-zdrowia to także zasługa farmaceutów i pracowników ochrony zdrowia.

Wśród chwalenia się sukcesami, nie zabrakło też słów krytyki. Tomasz Zieliński, lekarz i wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego zwrócił uwagę, że nadal digitalizujemy papier i nie korzystamy w pełni z możliwości, jakie stwarza digitalizacja. Z kolei Rafał Kozioł podzielił się opiniami użytkowników systemów IT, którzy zwracają uwagę na szybkie tempo zmian i duży nakład pracy wynikający z braku interfejsów integracyjnych lub ich opóźnionego udostępnienia. – Wiele jest do poprawy w zakresie zarządzania zmianą, szkoleń i promocji nowych rozwiązań e-zdrowia – podsumował.

„IKP staje się narzędziem i podstawą komunikacji pacjenta z system e-zdrowie (P1). Z poziomu IKP pacjent może zarządzać dostępem do swoich danych medycznych, mamy też możliwość np. wskazanie pełnomocnika, który w jego imieniu będzie mógł zarządzać jego danymi, a dzięki współpracy z ZUS jest możliwość podpięcia danych opiekunów dzieci” – mówił z kolei Andrzej Sarnowski, dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń, odpowiedzialny za realizację projektu P1.

Z kolei Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia, powiedział, że pandemia pokazała, że e-zdrowie jest nam niezbędne, a teleporady czy e-wizyty – początkowo dosyć nieufnie odbierane przez wielu – z dnia na dzień stały się skutecznym i powszechnie stosowanym narzędziem diagnostyki i leczenia.

Co dalej? Plany na 2022-2027 i projekt P2

12 września zakończyły się konsultacje społeczne programu rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027 przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Zakłada on m.in. rozwój rozwiązań cyfrowych zwiększających zaangażowanie pacjenta we własne zdrowie, narzędzi predykcyjnych i wspomagania decyzji klinicznych a także deinstytucjonalizację opieki, wsparcie farmakoterapii. Budżet wszystkich planowanych projektów przekracza 7,3 mld zł i w znacznym stopniu opiera się na finansowaniu ze środków UE.

Zobacz pełną relację z konferencji

360 stopni wokół Systemu e-zdrowia