Briefing e-zdrowia w Polsce: nowości, technologie, legislacja


Podsumowanie wydarzeń w e-zdrowiu

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w e-zdrowiu w listopadzie i grudniu 2022 roku.

  • W ostatnich tygodniach roku ZUS bił na alarm, że wielu lekarzom kończy się certyfikat ZUS do podpisywania zaświadczeń lekarskich. Wydawane są na okres 5 lat, więc z końcem roku tracą ważność te wydane w 2017 roku.
  • Centrum e-Zdrowia rozszerzyło tematykę prowadzonych w ramach Akademii Centrum e-Zdrowia szkoleń z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Dodatkowym elementem są zagadnienia z cyberbezpieczeństwa. To odpowiedź na coraz częstsze ataki hakerów na placówki medyczne.
  • Minister zdrowia zainicjował Telemedyczny Okrągły Stół MZ. – Teleopieka będzie fundamentem piramidy świadczeń. Musi stać się kluczowym elementem opieki koordynowanej w POZ – mówił Niedzielski. – Ważnym narzędziem będą w przyszłości także systemy wsparcia decyzji terapeutycznych opartych na AI – wyjaśniał. Przypominał, że w czasie pandemii wykorzystanie nowych technologii znacznie przyspieszyło. W spotkaniu 28 listopada wzięli udział lekarze, eksperci, dostawcy rozwiązań IT oraz urzędnicy związani z e-zdrowiem i organizacje pacjenckie.
  • Pojawił się też projekt rozporządzenia dot. zmian w skierowaniach na leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitację uzdrowiskową. Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2023 roku. Projekt wskazuje dwie formy, w jakich skierowanie może być wystawiane i potwierdzane: postać elektroniczna forma (jej wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się w systemie informacji medycznej SIM); postać papierowa (jej wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych).
  • Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG. Obejmie on co najmniej 600 pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Budżet projektu to 3,5 mln zł, a za pojedynczą usługę w ramach pilotażu świadczeniodawca otrzyma 350 zł brutto.
  • Centrum e-Zdrowia opublikowało długo zapowiadaną “Strategię Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027”. Wyznacza ona długofalowe cele digitalizacji rynku zdrowia w Polsce. Według Pawła Kikosickiego, dyrektora Centrum e-Zdrowia, ma ona uporządkować działania CeZ i utrzymać trend rozwoju digitalizacji. Dokument opisuje misję, cele strategiczne CeZ, sposoby wdrażania projektów i monitorowania efektów. Wyznacza ramy działania CeZ jako instytucji, ale też wymienia planowane projekty e-zdrowia w Polsce.
  • Poznaliśmy finalistów pierwszej edycji Mother and Child Startup Challenge. Konkurs miał wskazać rozwiązania poprawiające jakość leczenia i organizację szpitali, oferując jako nagrodę możliwość wdrożenia w czołowych polskich szpitalach o profilu położniczo-pediatrycznym. Jego inicjatorem jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, uczestniczą w nim także: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Centrum Medyczne Żelazna w Warszawie oraz Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Pierwszy ze zwycięzców – CarnaLife Holo – zostanie wdrożony u wszystkich organizatorów konkursu. To technologia trójwymiarowej, holograficznej wizualizacji i nakładania obrazów w czasie rzeczywistym. Na drugim miejscu uplasowała się Infermedica – platforma wspierająca pacjentów i pracowników ochrony zdrowia na każdym etapie kwalifikacji do pomocy medycznej – od pierwszych objawów, przez realizację konsultacji medycznej, późniejszą opiekę, a także profilaktykę. To rozwiązanie zostanie wdrożone w 4 szpitalach.
  • Na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) jest już opcja udostępniania pełnej dokumentacji medycznej. Upoważnić można lekarza, pielęgniarkę, placówkę ochrony zdrowia oraz farmaceutę. Takie upoważnienie można w każdej chwili cofnąć. Jednak nawet bez tej zgody, placówki medyczne mają automatycznie dostęp do niektórych danych z EDM jak rozpoznania albo wyniki badań.
  • Pojawiła się nowa wersja strony internetowej Akademii NFZ. Wśród nowości m.in. kalendarz badań profilaktycznych, zakładka dedykowana zdrowiu dzieci z kolorowankami i komiksami, e-booki, podcasty itd.
  • Ukazało się nowe wydanie raportu OECD “Health at a glance 2022” porównujące wskaźniki ochrony zdrowia w poszczególnych państwach. Więcej o wynikach raportu przeczytasz w czasopiśmie OSOZ Polska (nr 11/2022)

Pobierz nowe wydanie czasopisma o cyfryzacji ochrony zdrowia OSOZ Polska