Bezpłatne szkolenia z cyberbezpieczeństwa


Szkolenia z ochrony danych skierowane są do menedżerów placówek zdrowia
Szkolenia z ochrony danych skierowane są do menedżerów placówek zdrowia

Centrum e-Zdrowia rozpoczyna cykl bezpłatnych, comiesięcznych szkoleń online z zakresu cyberbezpieczeństwa skierowanyh do dyrektorów oraz menedżerów placówek zdrowia.

Szkolenia z ochrony danych

Webinary, które poprowadzą eksperci z Departamentu Bezpieczeństwa Centrum e-Zdrowia, będą odbywać się będą w ramach Akademii CeZ. Główne zagadnienia to:

  • podstawowe zasady minimalizowania ryzyk związanych z cyberprzestępczością;
  • podniesienie poziomu świadomości dot. zagrożeń płynących ze strony cyberprzestępców;
  • podniesienie poziomu cyberbezpiczeństwa w organizacji.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 2 lipca. Podczas tego spotkania omówione zostaną m.in.:

  • podstawy prawne określające obowiązki związane z budową cyberbezpieczeństwa;
  • przykłady ataków oraz ich przebieg;
  • dane statystyczne dot. rodzaju ataków;
  • wpływ udanych ataków na świadczone usługi.

Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszenia (kliknij tutaj).

Jak podkreśla CeZ, szkolenia są odpowiedzią na rosnące potrzeby podmiotów sektora ochrony zdrowia w zakresie cyberbezpieczeństwa.