Badanie poziomu informatyzacji. CeZ podało nowy termin


Centrum e-Zdrowia przedłużyło czas trwania badania stopnia informatyzacji o 2 tygodnie
Centrum e-Zdrowia przedłużyło czas trwania badania stopnia informatyzacji o 2 tygodnie

Centrum e-Zdrowia przedłużyło do 7 lipca termin odpowiedzi na ankietę w tegorocznym „Badaniu stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Jest ono realizowane przez Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i ma na celu zdiagnozowanie stanu i potrzeb informatycznych podmiotów medycznych.

Celem badania jest pozyskanie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą (PWDL) aktualnych informacji dotyczących stopnia ich informatyzacji i przygotowania do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Badanie pozwoli też zebrać dane dotyczące:

  • wykorzystywania rozwiązań z obszaru nowych technologii, w szczególności telemedycyny czy sztucznej inteligencji;
  • planów na przyszłość w tym zakresie
  • oczekiwań w zakresie nowych rozwiązań z obszaru cyfryzacji ochrony zdrowia, których centralne wdrożenie przyczyniłoby się do wzrostu efektywności i jakości udzielania przez nie świadczeń medycznych.

Badanie jest realizowane w formie kwestionariusza online w dniach 5 czerwca – 7 lipca 2023 r. Każdy podmiot leczniczy, zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) i prowadzący dokumentację medyczną, otrzymał od CeZ mailowo indywidualny link do ankiety, którą należy wypełnić.

Czytaj także: Koniec papierowych skierowań do sanatorium. Czy wszyscy zdążą?