Badanie: AI dokładniejsza w ocenie EKG niż człowiek


Sztuczna inteligencja w kardiologii (zdjęcie: Cedars Sinai)
Sztuczna inteligencja w kardiologii (zdjęcie: Cedars Sinai)

Według badania zaprezentowanego na tegorocznym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, sztuczna inteligencja (AI) może lepiej oceniać stan zdrowia serca niż technik wykonujący badanie.

W pierwszym randomizowanym badaniu klinicznym nad AI w kardiologii, naukowcy z Instytutu Smidt Heart i Wydziału Sztucznej Inteligencji w Medycynie amerykańskiego szpitala Cedars-Sinai doszli do wniosku, że sztuczna inteligencja jest skuteczniejsza w ocenie i diagnozowaniu funkcji serca w porównaniu z oceną echokardiograficzną dokonywaną przez techników medycznych zajmujących się oceną obrazów medycznych.

– Dzięki uzyskanej wiedzy mamy nadzieję poprawić jakość i skuteczność obrazowania echokardiograficznego pacjentów na całym świecie – powiedział David Ouyang, kardiolog w Klinice Kardiologii w Smidt Heart Institute i autor badania EchoNet-RCT. To właśnie naukowcy z Smidt Heart Institute i Stanford University opracowali jedną z pierwszych technologii sztucznej inteligencji do oceny funkcji serca, a konkretnie frakcji wyrzutowej lewej komory – kluczowego pomiaru serca stosowanego w ocenie funkcji serca. Badania nad technologią zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature.

Celem badania było wykazanie, że jakość diagnozy prowadzonej przez AI nie jest gorsza w porównaniu z oceną badania ultrasonograficznego przez człowieka. W badaniu kardiolodzy z Cedars-Sinai ocenili 3495 badań echokardiograficznych, porównując wstępną ocenę dokonaną przez sztuczną inteligencję lub przez technika USG. Kardiolodzy poprawili tylko 16,8% wstępnych ocen dokonanych przez AI i 27,2% wstępnych ocen dokonanych przez techników USG. AI okazała się lepsza o 10 punktów procentowych. Zespół badawczy zauważył także, że kardiolodzy nie byli w stanie odróżnić początkowych ocen dokonanych przez AI i człowieka.

Opracowane we właściwy sposób algorytmy AI w kardiologii oferują możliwość poprawy jakości odczytów echokardiogramów, zwiększając efektywność czasu pracy zarówno zapracowanych kardiologów i techników medycznych. Choć badanie wzbudziło niemałe emocje, chodzi przede wszystkim o poprawę jakości diagnozy i wspomaganie decyzji klinicznych także tam, gdzie brakuje personelu medycznego, a nie sprawdzenie, kto jest dokładniejszy: człowiek czy maszyna.

Zespół naukowców planuje teraz ocenić, jak analiza AI zastosowana do procedur obrazowania echokardiogramu Cedars-Sinai może poprawić wyniki kliniczne.

Czytaj także: AI wykrywa Parkinsona na podstawie oddechu