8 trendów zdrowia globalnego z nowego raportu WEF


Pacjenci chcą opieki zdrowotnej na żądanie, dostępnej w każdym miejscu i o każdej porze dnia - wynika z raportu World Economic Forum.
Pacjenci chcą opieki zdrowotnej na żądanie, dostępnej w każdym miejscu i o każdej porze dnia – wynika z raportu World Economic Forum.

Aby COVID-19 stał się dźwignią transformacji ochrony zdrowia, a nie jedynie katastrofalnym dla ochrony zdrowia kryzysem, potrzebna jest reorientacja dotychczasowej polityki – wynika z raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Globalne perspektywy strategiczne w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej.”

Pandemia bezlitośnie zdemaskowała słabości ochrony zdrowia: niedobory personalne, nierówności zdrowotne, nieefektywność modeli dystrybucji opieki, wypalenie zawodowe i przeciążenie obowiązkami lekarzy i pielęgniarek. 90% krajów, które wzięły udział w badaniu World Economic Forum, zgłosiła poważne zakłócenia w systemach zdrowia w związku z COVID-19. Ale pandemia napędziła też inwestycje w technologie zdrowotne, cyfryzację i alternatywne, wirtualne formy świadczenia usług.

Właśnie teraz jest najlepszy czas na to, aby opracować nową wizję zdrowia. Po to, by przygotować się na kolejne pandemie i wzmocnić efektywność sektora zdrowia. Do tego jednak nie wystarczą małe zmiany – konieczne są głębokie reformy.

Musimy zacząć postrzegać zdrowie w szerszej perspektywie, w kategoriach dobrego samopoczucia wspieranego aktywną profilaktyką. Trzeba wykorzystać nowoczesne technologie, aby likwidować bariery w dostępie do usług zdrowotnych (geograficzne, ekonomiczne, społeczne), upowszechniać wiedzę na temat zapobiegania chorobom. Konieczne są inwestycje w infrastrukturę medyczną i cyfrową.

Trendy w zdrowiu globalnym
8 trendów w zdrowiu globalnym

Priorytetami ochrony zdrowia 2035 powinny być:

 • równość i sprawiedliwość w dostępie do usług medycznych,
 • transformacja systemu z pomocą technologii cyfrowych,
 • minimalizacja negatywnego wpływu sektora zdrowia na zmiany klimatyczne.

Realizacja tych celów będzie wymagała sięgnięcia do partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy międzynarodowej, inwestycji w krytyczną infrastrukturę cyfrową i medyczną oraz badania naukowe i rozwój nowych technologii medycznych.

Niezbędne będzie przedefiniowanie celów systemu zdrowia i odejście od obowiązującego od dziesiątek lat reaktywnego, interwencyjnego systemu, na rzecz modelu skoncentrowanego na zapobieganiu chorobom.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń – 71% zgonów na świecie spowodowanych jest chorobami niezakaźnymi, którym w dużej części przypadków można zapobiegać. Tego potencjału nie wykorzystujemy ze względu na obecną konstrukcję systemu, i to mimo iż w międzyczasie pojawiły się technologie, które ułatwiają wprowadzenie nowych modeli opieki stawiających w centrum profilaktykę.

Potrzebna jest decentralizacja systemów zdrowia, wprowadzenie w pełni cyfrowych modeli opieki, wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji do automatyzacji procesów administracyjnych i wspomagania procesów klinicznych, sięgnięcie do Big Data celem przyspieszenia badań nad nowymi lekami i projektowania polityki zdrowotnej opartej na rzeczywistych potrzebach społecznych („polityka oparta na faktach”).

Ochrona zdrowia musi stać się przyjazna środowisku. A to oznacza redukcję zbędnych dojazdów do lekarza i przejście na telemedycynę, co pozwoli zmniejszyć emicję CO2; zmiany w planowaniu i dystrybucji środków farmaceutycznych (w Wielkiej Brytanii co roku marnują się leki o wartośći 300 mln USD), wdrożenie bardziej efektywnych modeli zarządzania odpadami czy przejście przez placówki medyczne na odnawialne źródła energii.

Aby pobrać pełny raport World Economic Forum "Global Health and Healthcare Strategic Outlook", kliknij na okładkę.
Aby pobrać pełny raport World Economic Forum “Global Health and Healthcare Strategic Outlook”, kliknij na okładkę.

Na drodze to tych zmian jest jednak kilka barier do pokonania, w tym m.in.:

 • stare modele refundacji świadczeń niedopasowane do nowych wyzwań i ery cyfrowej;
 • nierówności w edukacji zdrowotnej i cyfrowej;
 • nierównomierny dostęp do Internetu i technologii mobilnych;
 • niska interoperacyjność systemów IT;
 • brak zachęt finansowych do inwestowania w profilaktykę;
 • niedobory kadr medycznych (do 2030 roku brakować będzie 10 mln pracowników ochrony zdrowia);
 • zakłócenia geopolityczne;
 • bardzo powolne tempo zmian legislacyjnych w ochronie zdrowia spowodowane rozbieżnymi interesami różnych grup wpływu.

Czytaj także: Kryzys w ochronie zdrowia na liście największych zagrożeń dla świata