8 technologii najczęściej stosowanych podczas pandemii


Pandemia COVID-19 stała się impulsem rozwoju nowych technologii i uświadomiła wartość już istniejących rozwiązań e-zdrowia. Miliony pacjentów skorzystały z certyfikatu Covidowego, programu Domowej Opieki Medycznej oraz aplikacji do telewizyt. Wybraliśmy najciekawsze technologie stosowane w Polsce – niektóre z nich na pewno zostaną z nami na dłużej.

Czytaj także: Co druga placówka ofiarą phishingu [infografika] >