49,58 zł za DOM


Program Domowa Opieka Medyczna
Program Domowa Opieka Medyczna

Od 4 lutego br., Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje kwalifikację do Domowej Opieki Medycznej (DOM). Jest to efekt wejścia w życie nowego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zmiany zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

NFZ utworzył nowy produkt rozliczeniowy – kwalifikacja do programu Domowej Opieki Medycznej i monitorowanie aktywności pacjenta w programie, a jego wartość wycenił na 49,58 zł.

Jak informuje Fundusz, wycena jest oparta o wyliczeniu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Aby uzyskać refundację, konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Jednym z nich jest zdyscyplinowanie chorego. Pacjent przez co najmniej 5 z 7 dni następujących po sobie w okresie izolacji, co najmniej dwa razy dziennie musi dokonywać pomiaru za pośrednictwem pulsoksymetru otrzymanego w ramach programu DOM. W dodatku wyniki musi wprowadzić do aplikacji DOM Doctor.

Ponadto, jak informuje NFZ, wartość produktu obejmuje również: rejestrację pacjenta w programie, instrukcję dotyczącą konieczności badania pulsoksymetrem przez kolejnych 7 dni, a także sprawdzanie każdego dnia aktywności w aplikacji i ewentualną rozmowę z pacjentem w celu przypomnienia o dokonaniu badania pulsoksymetrem. Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lutego 2022 r.