Zorganizuj opiekę koordynowaną z pomocą IT [14 PORAD]


Opieka koordynowana wymaga reorganizacji procesów organizacyjnych i szybkiego dostępu do informacji
Opieka koordynowana wymaga reorganizacji procesów organizacyjnych i szybkiego dostępu do informacji

Po prawie pół roku od wprowadzenia opieki koordynowanej, krystalizują się oczekiwania w stosunku do systemów IT. Podczas gdy są one na bieżąco wdrażane w systemach KAMSOFT, podpowiadamy jak wykorzystać już dostępne bazowe funkcjonalności.

Pobierz nowy, bezpłatny przewodnik po Opiece Koordynowanej W POZ (41 stron)

Opieka koordynowana w praktyce
Generuj bazowe dokumenty – IPOM i HARMONOGRAM – zgodnie z wytycznymi

Indywidualny Plan Opieki Medycznej generowany z systemu informatycznego przez lekarza to dokument podsumowujący wskazania terapeutyczne: leki, wizyty u specjalistów, badania diagnostyczne i zalecenia edukacyjne. IPOM można łatwo przygotować w systemie KS-SOMED, KS-PPS oraz Serum, a następnie przesłać do centralnego systemu P1 (wymagane).

IPOM trafia do koordynatora, który uzupełnia go m.in. o daty wizyt u specjalistów. W ten sposób pacjent otrzymuje jeden plan leczenia na następny rok. Funkcja harmonogramu zgodna z wytycznymi opracowywanymi przez Centrum e-Zdrowia wdrażana jest z początkiem 2023 roku. Harmonogram drukowany jest pacjentowi i służy jako mapa drogowa terapii.

Wyszukaj pacjentów kwalifikujących się do OK, poznaj populację pacjentów

W modułach statystycznych można sortować listy pacjentów m.in. według kryterium jednostki rozpoznania, daty wizyty, zrealizowanej usługi itd. Dobierając odpowiednie warunki wyszukiwania, stworzysz bazę chorych przewlekle, potencjalnie kwalifikujących się do OK. Tych pacjentów można zaprosić na wizyty wstępne. W zależności od już dostępnych danych, można to zrobić wysyłając zaproszenia pocztą, mailem lub sms-em.

Zaproponuj pacjentom aplikację mobilną VisiMed

Pomoże nie tylko pacjentom objętym OK. VisiMed pozwala zarządzać wizytami, realizować recepty. Pacjent ma zawsze pod ręką m.in. plan dalszych konsultacji i wyniki badań laboratoryjnych, a apka przypomini np. o zażywaniu leków. Rejestracja placówki może zachęcać pacjentów do instalacji VisiMed lub może to zrobić dodatkowo koordynator.

Monitoruj zdrowie przez cały rok

Koordynator może stworzyć listę pacjentów już objętych koordynacją, nadzorując wykonywanie kolejnych, indywidualnie określonych procedur, jak kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia realizacji planu leczenia. Dane dotyczące realizacji zadań koordynatora można wprowadzać w różny sposób, przykładowo na kartotece pacjenta z pomocą specjalnego formularza.

Stwórz sieć komunikacyjną ze specjalistami i laboratorium

Placówki POZ posiadające w swojej strukturze także poradnie specjalistyczne i laboratorium, korzystające z jednego systemu zintegrowanego (KS-SOMED), mają ułatwione zadanie. Kiedy pacjent wykona badanie laboratoryjne, wyniki będą od razu widoczne na jego kartotece. Podobnie jak realizacja wizyt specjalistycznych i wprowadzone przez nich zalecenia. Jeśli do tego pacjent ma już aplikację VisiMed, powstaje płynny ekosystem wymiany danych pomiędzy lekarzem POZ, pielęgniarką, specjalistą (oraz dietetykiem), koordynatorem i pacjentem.

Zarządzaj budżetem OK dla płynności finansowej

Rozliczenie opieki koordynowanej jest podobne do realizowanych dotychczas rozliczeń z NFZ. Jednak rozdysponowanie tzw. budżetu powierzonego wymaga planowania sposobu realizacji usług wchodzących w OK. Przykładowo, usługi świadczone w ramach porady wstępnej mogą być rozliczane w ramach standardowego kontaktu z NFZ lub budżetu na OK. Obserwuj na bieżąco stan realizacji kontraktu w systemie IT i ustal z lekarzami najbardziej optymalną strategię.

Planuj terminowo wizyty kompleksowe

Realizowana raz w roku 30-minutowa wizyta kompleksowa jest centralnym elementem OK, posiadającym oddzielną jednostkę rozliczeniową. Dodanie kryterium wyszukiwania według czasu ostatniej wizyty w bazie pacjentów objętych OK pomoże koordynatorowi na czas umówić jej termin. Wprowadzona do terminarza KS-SOMED lub KS-PPS data, będzie automatycznie widoczna w aplikacji VisiMed.

Ułatwiaj pacjentowi konsultacje z diabetologiem

Gdy w okolicy POZ realizującego OK brakuje diabetologa, alternatywą są teleporady diabetologiczne. Pacjent także zrealizuje je bezpiecznie i wygodnie w aplikacji VisiMed. W ten sposób nie musi instalować dodatkowych narzędzi.

Wygeneruj zrozumiałe dla pacjenta wydruki

Stosowanie się do zaleceń lekarza przez chorego przewlekle zależy od czytelności przekazywanych mu informacji. Dlatego też w ramach OK wprowadzono spójny plan leczenia w postaci IPOM. Wydrukowane za pomocą systemów KAMSOFT dokumenty są zgodne z wymaganiami Płatnika i czytelne dla pacjenta. Ale lekarz może też tworzyć właśne wydruki, już poza IPOM, przykładowo objaśniające sposób dawkowania.

Pomóż w wykupieniu leków

Skuteczność zaleconej terapii zależy od przestrzegania jej założeń. Gdy występują braki leków w aptekach, w systemach KAMSOFT lekarz może sprawdzić dostępność leków i w razie problemów – zasugerować inny odpowiednik. Do tego e-recepta będzie od razu widoczna w aplikacji
VisiMed.

Zwiększ bezpieczeństwo farmakoterapii

Zastosuj narzędzia kontroli i wykrywania interakcji leków, aby minimalizować ryzyko interakcji pomiędzy lekami. Osoby chore przewlekłe, które z reguły zażywają kilka leków naraz (polipragmazja), są grupą szczególnie narażoną.

Ułatw lekarzom i pielęgniarkom przeprowadzenie wywiadu

Jednym z elementów 30-minutowej wizyty kompleksowej jest szczegółowy wywiad lekarski. Można go przeprowadzić na podstawie wprowadzonego w systemie szablonu wywiadu, aby przyspieszyć rejestrację danych. Formularz wywiadu każda placówka może personalizować pod swoje potrzeby.

Aktualizuj system i monitoruj nowości

Wraz z dojrzewaniem opieki koordynowanej, do systemów KAMSOFT są wprowadzane na bieżąco nowe funkcjonalności. Aktualizuj regularnie oprogramowanie, aby mieć dostęp do wszystkich nowości. Nawet jeśli niektóre z nich nie odnoszą się bezpośrednio do OK, pomogą w codziennej pracy.

Zaprojektuj procedury działania w OK zanim zaczniesz je realizować w systemie IT

Stwórz własną ścieżkę opieki nad pacjentem w ramach OK i zapytaj konsultanta KAMSOFT S.A., jak wykorzystać systemy IT do jej realizacji. Każda placówka – w zależności od struktury organizacyjnej, posiadanego zaplecza medycznego i personalnego – inaczej wdraża OK. Nie ma jednego szablonu. Szeroka funkcjonalność i łatwa personalizacja KS-PPS, KS-SOMED oraz Serum pozwolą zaadaptować obsługę pacjenta w OK do systemu.

Czytaj także: Wstęp do opieki koordynowanej. Co trzeba wiedzieć na start